Eğitim Sistemlerinin Dijital Dönüşümü

eğitim sistemlerinin dijital dönüşümü

Eğitim Sistemlerinin Dijital Dönüşümü

Günümüz dünyasında eğitim sistemlerindeki birçok sorunun çözümünde teknolojik olanaklardan yararlanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Teknolojik alanda ve özellikle Internet’teki gelişmeler, bilginin sınırsız ve kolay erişilebilir olmasına olanak sağlamaktadır.

Eğitim alanında kullanılan teknolojiler  ile ;

 • Öğrencilerin eğitim ile kazandıkları bilgi, yetkinlik ve gelişimlerini izlemek,
 • Öğrencilerin eğitim öncesinde ve sonrasındaki durumlarını görmek ve gelişimlerini izlemek,
 • Öğrencilere önemli olan bilgiyi düşündürmek ve bu noktaya odaklanmalarını sağlamak,
 • Eğitim içeriklerinin etkinliğini takip etmek ve sonuçlara göre eğitim içeriklerini düzenlemek,
 • Öğrencileri bilgi ve yetkinlikleri konusunda yönlendirmek,
 • Öğrencileri hızlı ve adil bir şekilde seçmek, ölçmek ve değerlendirmek mümkün olabilmektedir.

Eğitim Dijital Dönüşümü Projesi ile Temel eğitim sistemlerine yukarıda sıralanan yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Sunacağımız Dijital Eğitim Portalı,  eğitim sektöründeki bütün aktörleri kapsayacak bir platform olacaktır. Bu sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, veli ve kurumlar arasındaki iletişimler dijital olarak gerçekleşecektir.


Eğitimde Dijital Dönüşüm Niçin Gerekli ?

Dijital dönüşüm dünyasında kendini konumlandıramamış okullar, öğrencilerini gelecekteki sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta yoksul bırakacaklardır. Bir nesil önce, öğretmenler öğrettikleri şeyin bir ömür boyu süreceğini düşünebilirlerdi. Günümüzde ise okullar öğrencileri daha önce hiç olmadığı kadar hızlı değişen ekonomik ve sosyal hayata, henüz mevcut olmayan mesleklere, henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaya ve henüz ortaya çıkıp çıkmayacağını bilemediğimiz sosyal sorunları çözmeye hazırlamak zorundadır.

Geçmişte eğitim, insanlara bir şeyler öğretmekten ibaretti. Günümüzdeki eğitim ise değişken, geçici ve belirsiz bir dünya üzerinde kendi yollarını bulmaları için öğrencilerin güvenilir bir pusula geliştirmelerine ve yol alma becerilerine yardımcı olmaya yöneliktir. 

Mevcut mesleklerin yarısı artık dijital teknoloji ile de gerçekleştirilebilir durumdadır. Basitçe söylemek gerekirse, dünya artık insanlara sadece sahip oldukları bilgiler için değil (Google her şeyi biliyor zaten), bu bilgilerle yapabilecekleri şeyler için ödüller sunuyor. Bu yüzden günümüzün temel ayrıştırıcısı olan eğitim, gün geçtikçe yaratıcı, eleştirel, problem çözmeye ve karar vermeye yönelik düşünme yollarına; iletişim ve işbirliğini içeren çalışma yollarına; yalnız mevcut teknolojilerin kullanımına değil, potansiyel yeni araçların da çalışma biçimlerine ve en önemlisi de insanların birlikte yaşamasına ve birlikte çalışmasına yardımcı olan sosyal ve duygusal becerilere yönelik şekillendiriliyor. Bunların hepsi teknolojinin artık kıyıda köşede değil, herhangi bir çözümün tam merkezinde konumlandırılmasını sağlayacak yeni ve yenilikçi eğitim yaklaşımları için bir talep oluşturuyor. Başta devletler olmak üzere, öğretmenlerin ve okuldaki idarecilerin bu işi yapabilmek için farklı projeler üzerinde yoğun çalışmalar yürüttükleri söylenebilir.

Dijital Dönüşümün Eğitime Kazandıracağı Faydalar

 • Eğitimde dijital dönüşüm ile öğrenci, eğitim sürecinde etkilenen olmaktan çıkarılıp bir bileşen haline gelecektir.
 • Online ve offline eğitim modeli sentezlenecektir.
 • Öğrenciler için ilham, cesaret ve uygulamaya dayalı deneyimler tasarlanacaktır.
 • Eğitim konusunda zamandan, mekandan ve cihazdan bağımsız ortak bir akıl ve disiplin oluşturulacaktır.
 • Öğretmen bilgiyi kendinde saklayan bir unsur olmaktan çıkıp, öğrenciyi nitelikli ve çeşitli bilgi kaynaklarına yönlendirmeye başlayacaktır.
 • Önemli olan sınıfın ortalama hızına göre değil, her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesidir. Eğitimde dijital dönüşüm bunu getirmektedir.
 • Eğitimde not ile ölçümleme yaparak sonuç yaratmak yerine, öğrencinin sürecin içinde aktif rol alması sağlanacaktır.


eğitim sistemlerinin dijital dönüşümü

eğitim sistemlerinin dijital dönüşümü

eğitim sistemlerinin dijital dönüşümü