BT Kalite Güvence Hizmetleri

bt kalite güvence hizmetleri

BT Kalite Güvence Hizmetleri

Test Uygulama Hizmetleri

  • Fonksiyonalite Testleri - Müşterilerimizin Test ve QA uygulamalarını değerlendirip uygun metodolojileri ve süreçleri tanımlıyoruz.
  • Kabul Testleri - Test Araçları Konfigürasyonu, Test Verileri oluşturma vb. gibi İş kabullerini etkinleştirmek için destek veriyoruz.
  • Performans Testleri - Çözümlerin güvenilirliğini ve dayanıklılığını garanti etmek için performans, stres, yük ve hacim testi hizmetleri sunuyoruz.
  • API Testleri - API protokolü özelliklerine dayalı belirli API edge testleri gerçekleştiriyoruz.
Test Otomasyon Hizmetleri

  • Otomasyon Tasarımı / Planlaması - Çözüm mimarisini analiz ediyoruz ve takip etmek için en verimli otomasyon yolunu yaratıyoruz.
  • Takım Seçimi - Birçok otomasyon aracındaki uzmanlığımız ile başarılı bir otomasyon aracı seçimi için önceliklendirmeye yardımcı oluyoruz.
  • Otomasyon Script / Konfigurasyon Geliştirme - Otomasyon test Scriptlerinin geliştirilmesine destek oluyoruz.


Test Danışmanlık Hizmetleri

  • Test Yönetim Ofisi - Tüm test etkinliklerinin yönetimini sağlamaktayız.
  • Test Süreci Danışmanlığı - Test Süreci Değerlendirmesi, Test Ortamı Tasarımı, Süreç Tanımı, Test Araçları Seçimi ve Test Uyumunu kapsayan kapsamlı Test Süreci Danışmanlığı sunmaktayız.

bt kalite güvence hizmetleri

bt kalite güvence hizmetleri

bt kalite güvence hizmetleri