Eğitim ve Danışmanlık

eğitim ve danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık

Endüstri 4.0 & IOT

Endüstri 4.0 devrimini yakalamak uzun soluklu bir süreçtir ve kararlı bir yönetim odağı gerektirir. FMSS Bilişim, bu uzun soluklu süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre müşteriye özel bir yol haritası oluşturur. FMSS Bilişim yalnızca teknoloji adaptasyonunda değil, stratejilerin oluşturulması ve aksiyon planlarının tanımlanmasında da müşterilerine danışmanlık ve çözüm ortaklığı sunar.


Dijital Dönüşüm

Günümüzde kurumların rekabetçi olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için değerli fikirler üretmeleri ve bu fikirleri hızlı ve verimli bir şekilde ve de en önemlisi rekabetten daha önce hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bunu başarabilmek için, son kullanıcıların beklentilerini karşılayacak kalite ve hızda servis sunmayı sağlayan yenilikçi iş modelleri oluşturmak ve bu iş modellerini hayata geçirmeye olanak verecek yeni nesil BT teknolojilerinden doğru şekilde faydalanmak kaçınılmazdır.

FMSS Bilişim olarak, kurumlara dijital dönüşüm yolculuklarında bütünsel bir yaklaşımla danışmanlık desteği sunmaktayız.  Öncelikli olarak sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile, kurumun mevcut iş yapış şekillerini inceleyip, iş süreçlerinin dijital dönüşüme uygunluğunu ölçerek, süreçlerin optimizasyonu konusunda danışmanlık vermekteyiz.Sonrasında, kurumda mevcut BT altyapılarının, optimize edilmiş olan bu süreçlerin tamamı ile dijital ortama aktarılması konusunda yeterliliğini ölçerek yapılmış olan yatırımın korunmasını sağlamakta ve eksik kalan kısımlar için kuruma özel çözümlerin tasarım, implementasyon ve bakımını gerçekleştirmekteyiz.

Dijital dönüşüm süreci değişen ihtiyaçlar ve gelişen yeni iş modelleri nedeniyle süreklilik arzettiğinden, müşterilerimiz ile düzenli gözden geçirme çalışmaları planlayarak süreçlerin ve bu süreçlerin işleyişinin gerçeklendiği dijital platformların optimum seviyede tutulmasını sağlamaktayız.eğitim ve danışmanlık

eğitim ve danışmanlık

eğitim ve danışmanlık