Sudan Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı Assoc Prof Dr.Tarig Mohamed Nour'u ziyaret ettik.

sudan yüksek öğretim komisyonu başkanı assoc prof dr.tarig mohamed nour'u ziyaret ettik.

Sudan Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı Assoc Prof Dr.Tarig Mohamed Nour'u ziyaret ettik.

Sudan Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı  Assoc Prof Dr.Tarig Mohamed Nour'u  ziyaret ettik. Sudan Yüksek Öğretim Sistemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve projelerimizi anlattık . Prof Dr.Tarig Mohamed Nour Sudan Eğitim Sisteminin Dijital Dönüşümü Projesi hakkında "Birçok Yükseköğretim kurumu bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin bir tehdit değil avantaj olabileceğini öngörerek bu teknolojileri öğretim maliyetlerini azaltma, çok çeşitli demografik altyapıdan gelen öğrenciye hitap edebilme ve kaliteyi artırabilme amaçlı nasıl kullanabilecekleri üzerine projeler başlatmışlardır. Bilişim teknolojilerinin hızlı değişimi ve yenilerinin her geçen gün ortaya çıkması, öğrenci profilindeki hızlı değişimin yarattığı çeşitlilik kurumun yapısında da hızlı bir değişimi gerektirmiştir. Dijital çağa uyum sürecinde yükseköğretim kurumlarının doğru hamleler yaparak bu değişim sürecinde geride kalmalarını engelleyebilecekleri ve değişen öğrenci profilinin ihtiyaçlarına daha etkili cevap verilebileceği bir gerçektir. Bu kapsamda FMSS Bilişim firmasının gerçekleştirmeyi öngördüğü projenin zamanlaması açısından çok isabetli ve çok faydalı bir proje olacağını düşünüyor ve içtenlikle destekliyorum." dedi.

sudan yüksek öğretim komisyonu başkanı assoc prof dr.tarig mohamed nour'u ziyaret ettik.

sudan yüksek öğretim komisyonu başkanı assoc prof dr.tarig mohamed nour'u ziyaret ettik.

sudan yüksek öğretim komisyonu başkanı assoc prof dr.tarig mohamed nour'u ziyaret ettik.